fbpx

Блог

Българска Народна Банка

С това удостоверявам че БНБ не е предявила претенции и възражение към работата на фирмата за поддръжка на електро инсталциите в сградата.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *