fbpx

Структуриране на работен план

Структуриране на работен план

При установяване на контакт между управителя на фирмата и евентуалния клиент започва следната процедура:
1. Оглед на обекта
2. Предложение за офериране и изготвяне на ценова оферта
3. Евентуално проектиране, при липса на изготвен ел. проект
4. Утвърждаване на офертата от клиента и сключване на договор за изпълнение и плащане
5. Изготвяне на график за изпълнение на СМР и финансов график за междинно и окончателно плащане
6. Авансово плащане
7. Начало на реализация на проекта
8. Спазване на договорени графици и технология на изпълнение
9. Приключване на проекта, с възможност за промяна (екзекутиви), съобразно настъпилите промени
10. Приемане на обекта с акт 15 и акт 16
11. Лабораторни измервания с издаване на протоколи
12. Прилагане на декларации за съответствие, паспорти и други документи, удостоверяващи качеството на вложените материали.

ПРЕЦИЗНА РАБОТА

Ние внимаваме за всеки детайл

БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние се стремим да спазваме обещаните срокове без това да води до компромиси в качеството на нашата работа.

При установяване на контакт между управителя на фирмата и евентуалния клиент започва следната процедура:
1. Оглед на обекта
2. Предложение за офериране и изготвяне на ценова оферта
3. Евентуално проектиране, при липса на изготвен ел. проект
4. Утвърждаване на офертата от клиента и сключване на договор за изпълнение и плащане
5. Изготвяне на график за изпълнение на СМР и финансов график за междинно и окончателно плащане
6. Авансово плащане
7. Начало на реализация на проекта
8. Спазване на договорени графици и технология на изпълнение
9. Приключване на проекта, с възможност за промяна (екзекутиви), съобразно настъпилите промени
10. Приемане на обекта с акт 15 и акт 16
11. Лабораторни измервания с издаване на протоколи
12. Прилагане на декларации за съответствие, паспорти и други документи, удостоверяващи качеството на вложените материали