ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ:

Този тип инсталации са от съществено значение за помещения, предвиждащи употребата на интернет връзки, кабелна телевизия, системи за известяване и други.

Краси Ел. ЕООД изпълнява различен вид жилищни инсталации – домофонна инсталация, мрежи за разпределителни данни, WiFi и кабелна телевизия. Особено важно е да се направи и система за сигурност в жилището. Обикновено този тип инсталации се изпълняват с тръбна разводка и подходящите за целта кабели, адаптирани към съответната слаботокова мрежа.