ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОТ, КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОТ, КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Предлагаме тази услуга, осигуряваща доза спокойствие и сигурност на жилището Ви. Освен познатите, ние притежаваме разработки на наши проекти, които можем да адаптираме към съответните сграда и жилище.

Нашите пожароизвестителни системи са едни от най-належащите, особено за сгради с голяма квадратура. Даваме възможност да се възползвате от системите на СОТ, контрол на достъпа и пожароизвестяването, изпълнени от нас с професионално и отговорно отношение.