fbpx

Мълниезащита и заземление

Мълниезащита и заземление

Мълниезащита и заземление

Основната цел на този вид инсталации е да изградим ефективна защита на Вашия дом, офис сграда или предприятие. Мълниезащитата се изпълнява от нас с алуминиев (Al) проводник, оразмерен по площта на покрива и поставянето на гръмоотводни прътове, които са Al и Fe, така че техният радиус да покрие цялата сграда.
Заземяването е задължителна част от електрическите дейности в даден обект, който изпълняваме. То се състои, най-общо казано, от заземителни колове, поцинкована шина, заземяващ проводник и гръмоотводни и заземителни аксесоари.
Лицензирана лаборатория проверява нашата работа и изготвя съответните протоколи. Ние отдаваме сериозно значение на заземителните инсталации, защото те са изключително важни за сигурността на всички, които обитават обекта. На високи сгради с остри покриви монтираме и мълниеприемници с изпреварващо действие.

ПРЕЦИЗНА РАБОТА

Ние внимаваме за всеки детайл

БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние се стремим да спазваме обещаните срокове без това да води до компромиси в качеството на нашата работа.