fbpx

Външно ел. захранване:

  • Външно ел. захранване:

Пресмята се сечението на необходимия тип кабел спрямо мощността и ампераж съобразно дължината му.

Подготвя се и изкопава кабелно трасе или въздушна мрежа, като се изработва тръбна мрежа и се изтеглят или полагат съответните кабели.

Изтеглянето на проводниците, при скрити сменяеми инсталации в канали и тръби, трябва да бъде извършено преди окончателното боядисване на стените или облепването с тапети.

Изкопите за кабели в земя трябва напълно да са подготвени, съгласно проекта, преди започване на полагането им.

При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните се поставят на равни интервали с цел промишлен дизайн.

Съединяването на кабелите с пускорегулиращата апаратура, разклонителни кутии, апарати и др. се изпълнява съгласно правилника за приемане на електромонтажните работи.